Islam ja Suomi

Huomioita 2000- luvun maahanmuutosta ja sen seurauksista

Takakansi

Maahanmuutto ja islam ovat herättäneet paljon keskustelua, niin Suomessa kuin Euroopassakin. Mistä maahanmuutto johtuu ja miten sitä perustellaan? Miksi niin monet musliminaiset käyttävät huivia, miksi muslimit eivät syö sianlihaa ja mitä merkitystä tällaisilla tavoilla on suomalaiselle yhteiskunnalle? Vai onko niillä mitään merkitystä? Minkä puolesta muslimi-fundamentalistit taistelevat ja miten heidän taistelunsa liittyy islamiin?

Kirja käsittelee muslimien maahanmuuton seurauksia suomalaiselle yhteiskunnalle. Sen vaikutuksia demografiaan, politiikkaan, talouteen sekä siihen mitä suomalaisuudella ja eurooppalaisuudella yhä monikulttuurisemmassa tulevaisuudessa ylipäänsä tarkoitetaan.

Kirja on ensimmäinen yleisesitys muslimien maahanmuutosta ja sen vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tapio Holopainen on yhteiskuntatieteiden maisteri ja humanististen tieteiden kandi, joka on ollut työnsä puolesta useita vuosia maahanmuuton kanssa tekemisissä.

Tapionkirja - Islam ja Suomi
Sisällysluettelo 
1.         Maahanmuutto ja sen perustelut
Mitä maahanmuutto on ja mitä se ei ole11
Miten maahanmuuttoa perustellaan21
Taloudellinen perustelu27
Työperäinen maahanmuutto33
Velvollisuus auttaa37
2. Menkää ja täyttäkää maa
Kuinka paljon Suomessa on muslimeja42
Syntyvyys45
Syntyvyyden alenemisen hyvin lyhyt historia47
Syntyvyys nyt49
Kansojen sulatusuuni58
3. Uskomusjärjestelmä nimeltä islam
Islam uskontona67
Nimi on enne82
Algerialainen jalkapalloilija ja ranskalainen kirjailija86
Kaikki naiset ovat huoria92
Vapaaehtoisuuden ihanne96
Ei kiitos, syön vain rituaalisin menoin teurastettua lihaa 98
Enemmän samaa kovemmalla intensiteetillä104
Minkä puolesta terroristit taistelevat105
4. Islam maahanmuutto ja media
Miksi näistä asioista on niin vaikea keskustella115
Tervetuloa lamavuosien Raisioon!136
5. Erilaiset kulttuurit
Historiasta opitaan, että historiasta ei koskaan opita mitään 139
Mistä on pienet suomalaiset tehty141
Menneisyyden vangit146
Anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä mitä tekevät155
6. Monikulttuurisuus
Monikulttuurisuuden idea166
Ja mitä siitä seuraa171
Individualisti nimeltä Pentti Saarikoski181
7. Paluu tulevaisuuteen
Huomenna Suomi, hyvin pyyhkii186
Monikulttuurisuus politiikassa188
Rajansa kaikella200
Kehitys kehittyy203
Lopuksi207
Lähteet ja kirjallisuus220
  1. Maahanmuutto ja sen perustelut

Mitä maahanmuutto on ja mitä se ei ole

Kysymys maahanmuutosta on kysymys siitä, kuinka paljon ja millaisia ulkomaalaisia Suomeen tulisi muuttaa? Kyseessä on yhteiskunnallinen ilmiö, joka ei automaattisesti ole sen paremmin hyvä kuin huonokaan asia.

Mitä maahanmuutolla oikein tarkoitetaan? Mistä me puhumme, kun puhumme maahanmuutosta? Onko ihmisten muuttaminen maasta toiseen aina maahanmuuttoa, vai voiko kyse olla jostain muustakin?

Tehdäänpä ajatuskoe ja siirrytään ajassa taaksepäin sadan vuoden takaiseen Intiaan ja tarkastellaan miten siellä asuvat englantilaiset elivät. Todennäköisesti näkisimme englantilaisiin vaatteisiin pukeutuneita englantilaisia tekemässä englantilaisia asioita toisten englantilaisten kanssa. Englantilainen siirtomaaisäntä pyrki syömään englantilaisia ruokia ja seurustelemaan toisten englantilaisten tai vähintään toisten eurooppalaisten kanssa. Hän pitäytyi omassa uskossaan, halveksi paikallisia ja ajatus siitä että englantilaisen imperialistin tytär menisi naimisiin intialaisen miehen kanssa, oli täysin mahdoton.

Siirrytään nyt sata vuotta ajassa eteenpäin Helsinkiin Puotinharjun ostoskeskukselle. Näemme muslimien vaatteisiin pukeutuneita muslimeita seurustelemassa toisten muslimien kanssa, harjoittamassa muslimien uskontoa ja syömässä muslimien ruokaa, ja ajatus siitä, että muslimimiehen tytär menisi suomalaisen kristityn kanssa naimisiin, on täysin mahdoton.

Jos kaksi ihmisryhmää käyttäytyy samalla tavalla, miksi toinen niistä on maahanmuuttoa ja toinen kolonialismia? Miksi brittien imperialismi oli rikos ja muslimien maahanmuutto rikkaus? Miksi sanotaan, että me tarvitsemme tällaista maahanmuuttoa? Mitä se meille oikein antaa? Brittiläinen imperialismi jätti Intiaan demokratian, kriketin sekä rautatiet ja lopetti maassa aiemmin vallinneen ikävän tavan polttaa lesket roviolla miesvainajiensa seuraksi. Mitä muslimien maahanmuutto jättää meille? Mikä on sen kontribuutio suomalaiselle yhteiskunnalle?

Rehellisyyden nimissä on toki myönnettävä, että 1900- luvun alun Intian ja 2000- luvun alun Puotinharjun välillä on huomattavia eroja. Mutta maahanmuuton ja kolonialismin periaate on kuitenkin sama. Uudet asukkaat korvaavat vanhat asukkaat jollakin maantieteellisellä alueella. Tuo alue voi olla kaupunginosa tai se voi olla manner, mutta periaatteessa kyse on samasta asiasta. Jonkin alueen kolonisaatiossa uudet asukkaat tuovat mukanaan omat tapansa ja uskomusjärjestelmänsä ja pyrkivät pitämään muukalaiset oman ryhmänsä ulkopuolella.

Kolonisaation erottaa maahanmuutosta se, kuinka tulokkaat uusilla asuinsijoillaan käyttäytyvät. Keskeisin ero kolonisaation ja maahanmuuton välillä on, että maahanmuuttajat omaksuvat kantaväestön arvomaailman ja sekoittuvat kantaväestöön. Muutenhan he vain muodostavat omalakisen yhteisön uudelle alueelle, joka arvomaailmansa erilaisuudesta johtuen väistämättä joutuu konfliktiin kantaväestön kanssa. Kun maahanmuuttajat menevät naimisiin ja perustavat perheitä samalla maantieteellisellä alueella heitä ennen asuneiden ihmisten kanssa ryhmät sekoittuvat keskenään ja muodostavat yhden ryhmän. Tässä mielessä esimerkiksi virolaiset ja venäläiset ovat maahanmuuttajia, koska he menevät suomalaisten kanssa naimisiin ja saavat lapsia. Sitä vastoin somalit eivät ole, koska he eivät mene suomalaisten kanssa naimisiin, vaan pysyttelevät omissa oloissaan.[1]

Maahanmuutolla ja kolonialismilla on toki muitakin eroja kuin pelkkä ristiin naiminen.  Kysymys on myös rahasta ja vallasta. Eli kenen sääntöjä missäkin noudatetaan. Esimerkiksi englantilaisilla oli Intiassa väkivallan monopoli. He kykenivät säätämään mieleisiään lakeja ja rankaisemaan niiden rikkojia, jos eivät aina ja kaikkialla, niin kuitenkin riittävän usein ja riittävän tehokkaasti pitääkseen tilanteen hallinnassaan. Suomessa väkivallan monopoli on suomalaisilla, ei muslimeilla.

Tilanne kuitenkin muuttui Intiassa, kun Englanti oli heikentynyt ensimmäisen ja toisen maailmansodan seurauksena ja joutui luopumaan Intiasta. Samoin Ranskakin joutuu aika ajoin (ja tulevaisuudessa kenties kokonaan) luopumaan useista lähiöistään ja luovuttamaan niiden väkivaltamonopolin paikallisille jengeille. Jos Suomessa asuvien muslimien määrä kasvaa tarpeeksi suureksi, eivätkä he ole suomalaistuneet, he toimivat aivan samoin kuin intialaisetkin. He alkavat elää omien tapojensa ja arvojensa mukaan ja alkavat rangaista niitä, jotka heidän omiksi tuntemillaan alueille rikkovat heidän tapojaan ja sääntöjään vastaan.

Otetaan vielä esimerkki kolonialismin tunnusmerkistöstä, tällä kertaa itänaapuristamme. Kommunistien saatua vallan Venäjällä he hyökkäsivät voimakkaasti uskontoa vastaan. Kirkoista tehtiin varastoja, tai ne muutettiin talleiksi. Esimerkiksi Moskovassa eräs suurimmista kirkoista muutettiin uimalaksi. Luultavasti Neuvostoliitossa olisi kyetty rakentamaan uimaloita muuallekin kuin kirkkoihin, mutta kuten kaikki ymmärtävät, uimalan rakentamisella kirkkoon oli suuri symbolinen merkitys. Se oli merkki yhden uskomusjärjestelmän (ortodoksinen kirkko) väistymisestä vahvemman (kommunistinen puolue) tieltä. Kun muslimit ostavat tyhjäksi jääneitä kirkkoja Euroopassa ja tekevät niistä moskeijoita, kyse on samasta asiasta. Luultavasti Euroopassa olisi tilaa rakentaa uusiakin moskeijoita, tai remontoida muistakin rakennuksista moskeijoita kuin kirkoista. Muilla rakennuksilla ei vain olisi niin vahvaa symbolista merkitystä. Yksi uskomusjärjestelmä (kristinusko) väistyy vahvemman (islam) tieltä.[2]

Kolonialismia ajateltaessa on tärkeä muistaa, että sen käyttövoimana ei ole ihmisten pahuus. Eivät muslimit ole pahoja ihmisiä, jotka ovat tulleet tänne lakkauttamaan suomalaisen yhteiskunnan sen paremmin kuin Amerikkaan muuttaneet eurooppalaisetkaan lähtivät Atlantin yli, koska heillä oli jotain intiaaneja vastaan. Eurooppalaisten virta Amerikkaan vain johti siihen, että intiaanit kuolivat tauteihin, viinaan ja luoteihin, mutta ei intiaanien tappaminen ollut syy siihen, miksi eurooppalaiset Amerikkaan lähtivät. Eurooppalaiset halusivat itselleen paremman elämän, aivan kuin tänä päivänä Eurooppaan muuttavat muslimitkin haluavat itselleen paremman elämän. Keskusteltaessa maahanmuutosta, olisikin tärkeää pitää mielessä, että tarkastelemalla maahanmuuton syitä (pakolaisuus, työ, halu parempaan elämään ym.) ei voida tehdä johtopäätöksiä sen seurauksista. Toisin sanoen, se miksi muslimit Suomeen muuttavat, ei ole vastaus kysymykseen, mitä siitä seuraa?


[1]Tilastokeskuksen sivuilta selviää, että vuonna 2014 vain 37 suomalaisella miehellä oli somalialainen kumppani (somalilla tarkoitetaan joko Somaliassa syntynyttä tai somalialaisille vanhemmille Suomessa syntynyttä henkilöä, kumppani tarkoittaa avio- ja avoliittoja). Luku on pieni, ottaen huomioon, että Suomessa asui vuonna 2014 yli 16500 somalia, joista 7943 oli naisia tai tyttöjä. Näihin tilastoihin palataan vielä tuonnempana.

[2] Amerikkalainen ajatushautomo Gatestone institute julkaisi 16.1.2012 jutun, jonka mukaan esimerkiksi Saksassa useita kirkkoja on muutettu viime vuosina moskeijoiksi. Kävijöiden vähyyden vuoksi Saksassa on 2000- luvulla suljettu jo yli 500 kirkkoa, kun samaan aikaan moskeijoita ja rukoushuoneita rakennetaan jatkuvasti lisää. http://www.gatestoneinstitute.org/2761/converting-churches-into-mosques katsottu 14.6.2016